Nivon

Stedendriehoek

Nieuws en maandagenda van de Nivonafdeling Stedendriehoek

Maart 2022

Nieuws

Beste Nivonners,
Op het moment dat ik dit schrijf is net bekend geworden, dat vanaf 18 februari alle locaties in Nederland weer open kunnen, en dat we op 25 februari afscheid nemen van het coronatoegangsbewijs.
Na twee jaar beperkingen en ziekte (ik was één van de velen, die in het ziekenhuis belandde) kunnen we er weer op uit. Dat biedt ook veel mogelijkheden voor onze afdeling om elkaar weer te ontmoeten en samen op pad te gaan.
Ik hoop van harte dat we daar dan gedurende lange tijd van kunnen genieten.

Hartelijke groet,
namens het bestuur,
Adri van den Dries

Algemene ledenvergadering (ALV) 2022
Zoals je in de vorige nieuwsbrief kon lezen houden we op donderdagavond 24 maart onze algemene ledenvergadering.
In deze vergadering is ieder lid welkom om samen terug te kijken op 2021 en vooruit te kijken in 2022. Het inhoudelijk jaarverslag en het financieel jaarverslag worden vastgesteld. Ook vragen we goedkeuring voor de plannen en de begroting.

Ongeveer twee weken voor de ALV sturen we via mail de agenda en vergaderstukken toe. Je vindt ze dan ook op de website.

We zijn er erg blij mee dat we deze vergadering ‘gewoon’ in een zaal kunnen houden.
Deze keer zijn we welkom in:
Buurtcentrum Van Vlotenhof,
Johannes van Vlotenlaan 85,
Deventer.
De vergadering start om 20:00 uur.

Er is voldoende gelegenheid om dichtbij te parkeren. Ook met openbaar vervoer is het goed te bereiken (Lijn 3 richting Platvoet, halte Vermeerstraat).
Zijn er op het moment van onze ALV nog Corona toegangsregels? Dan gelden ze ook voor buurtcentrum Van Vlotenhof.

We hopen op een goede opkomst!

Jubilarissen 2022.
Ook in 2022 hebben we weer een aantal jubilarissen.
70 jaar lid: Riet Theuns-Frank
25 jaar lid: de heer W. van Herk, mw. B. Wiersma, de heer J. Hess, mw. A.F.H. Maas,
de heer W.M. Gerritsen, mw. A.N. Scholte-Albers, Annelies Dijksman en de heer G. Dijksman.

We hebben alle jubilarissen benaderd.
Bij 3 jubilarissen zal een bestuurslid een bezoek afleggen. Daarbij wordt een presentje overhandigd. Eén jubilaris heeft (nog) niet gereageerd.
De overige jubilarissen ontvangen het presentje het liefst via de post.

Verschoven, maar niet vergeten – zet het vast in de agenda.
De presentatie van Riëtte Senff hebben we moeten verschuiven, en de nieuwe datum is vrijdag 22 april 2022.

Riëtte Senff, papierkunstenares, zal op 22 april om 14.00 uur het een en ander komen vertellen over haar werk. De bedoeling is dat zij, na een korte inleiding, ook zal laten zien hoe je papier schept.
Riëtte gebruikt namelijk voor haar twee- en driedimensionale objecten vaak ook haar eigen geschept papier en misschien zijn er wel wat aanwezigen die het leuk vinden om ook eens een paar blaadjes te scheppen.
Die kennis is nooit weg in een tijd van papierschaarste, zoals nu.
Daarnaast zal zij ook wat van haar werk meenemen, zodat men kan zien, wat je kunt bereiken met dit eigenlijk verhoudingsgewijs goedkope materiaal.
Locatie: Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen
Datum en tijd: Vrijdag 22 april 14.00 uur.
Opgave bij Adri van den Dries, a3vddries@gmail.com, 06 4116 1804


Verslag bezoek aan Musea Zutphen (Stedelijk museum Zutphen & Museum Henriette Polak) op 29 januari 2022.
We zagen:
Schatten uit het Rijks: “Hoge Luchten”.
“Ode aan Constant”: Constant Nieuwenhuijs, bekend als mede oprichter van COBRA.
We waren met 7 mensen: blij waren dat museumbezoek weer mogelijk is.
Wel met wat hindernissen: reserveren hoefde niet volgens website, maar nu blijkbaar wel i v m drukte.
Dan maar even een kop koffie…. .

QR-code controle en mond/neus masker.
“Hoge Luchten”: geen heel grote tentoonstelling (40 schilderijen), zonder meer de moeite waard.
Leo’s persoonlijke favoriet: Weissenbruch: Poort van Leerdam. Kreeg het gevoel in het schilderij te kunnen rondlopen.
Eric’s favoriet: stadsgezicht Dordrecht. Vanwege persoonlijke herinneringen.

De geschiedenis van Henriette Polak en haar museum zijn indrukwekkend:
Henriette Polak heeft heel veel persoonlijk verlies geleden gedurende de Tweede Wereldoorlog, en daarna hard gewerkt om haar idealen vorm te geven. In het museum is ruim aandacht voor haar geschiedenis en die van het museum. Bijzonder.

Na afloop met elkaar door de stad gelopen en daarbij hebben we mooie luchten gezien!
De dag hebben we afgesloten met koffie en taart bij de Pelikaan: een aanrader.


Verslag van Museumbezoek dd 26 februari 2022.
Delden is en klein plaatsje nabij Hengelo; maar heeft evenzogoed twee musea!
We waren met 5 mensen, en bezochten eerst “No Hero”.

“Vietnam: het gedroomde paradijs”.
Een fascinerende tentoonstelling: meerdere technieken: lakschilderijen, schilderingen op doek (zijde) en op karton.
De kunstenaars geven uitdrukking aan diverse ideaalbeelden van hun land; vandaar de titel van de tentoonstelling.
De thema’s waren heel verscheiden: in de traditie van de Franse schilderkunst naakt schildringen, natuurtaferelen, het menselijk bedrijf: landbouw, en een festival. Heel gedetailleerd weergegeven en ook beïnvloed door de oorlog. Verder schilderijen met als onderwerp de koninklijke familie, zelfportretten en ook meer experimentele kunst.


“Jasper Abels: Pretty Sorry”.
De kunstenaar heeft in zijn persoonlijk leven groot verdriet ervaren; en zet dat om in droeve schoonheid. Aangrijpend om te zien.
Verder is hij innovatief in zijn techniek: gebruikt bv 3-D techniek om eenzelfde afbeelding op meerdere manieren weer te geven. Ook mengt hij verschillende hedendaagse en voorbije taferelen. (vrouwen in Twentsche klederdracht die verdiept zijn in hun mobieltjes).

Het zoutmuseum:
Een heel informatieve tentoonstelling over het belang van zout in diverse culturen.
Over de invloed die zout heeft op de geschiedenis. Het belang voor de medische wereld. Over specifiek de zoutwinning in Twickel e o. De soms zeer zware omstandigheden voor de mensen die werkten in de zoutwinning elders op aarde. Over zoutmonopolies: o a in India, waar de Britse overheerser dat opgeëist had en Ghandi zijn beroemde zoutmars hield.

Verder hebben we in Delden o.a. de oude Blasius kerk bekeken.

Het was zeker de moeite waard om naar Delden te gaan!

Lenie en Leo, museumgroep.


AGENDA

Zaterdag 5 maart 2022 – MAW Wandeling Appense Schouwpad rondwandeling – 12 km
We wandelen door het landschap van de Appense dijk. Het dijkje werd rond 1435 aangelegd. De sporen van de strijd tegen het water zijn goed zichtbaar in de vele plassen (wielen). Sinds de 19de eeuw is het landschap rond de Appense dijk compleet veranderd, heiden maakten plaats voor bossen en rond het dijkje is een bijzondere flora en fauna ontstaan.
Zie www.landgoedbeekzicht.nl/assets/files/het-appense-schouwpad.pdf
Er is geen horeca onderweg.
Startpunt: NS station Klarenbeek om 10:46 uur.
Eindpunt: NS station Klarenbeek om ca. 14:30 uur.
Trein vanuit Deventer: 10:15 uur, IC richting Roosendaal, aankomst Zutphen 10:26 uur.
Trein vanuit Zutphen: 10:37 uur, Arriva richting Apeldoorn, aankomst Klarenbeek 10:46 uur.
Trein vanuit Apeldoorn: 10:06 uur, Arriva richting Zutphen, aankomst Klarenbeek 10:14 uur.
Bijdrage: Nivon leden gratis, niet-leden € 2,50.
Aanmelden: uiterlijk donderdag voor de wandeling bij Amarens van Wijland, bij voorkeur per mail wijlandv@xs4all.nl of tel 0575 501340

Zondag 13 maart 2022 – Stadswandeling Historisch Zwolle ca. 5,5 km
Zwolle werd in de 8e eeuw gesticht door Friese kooplieden en groeide geleidelijk uit tot een belangrijke handelsstad. Met het toetreden van Zwolle in de 15e eeuw tot het Hanzeverbond brak voor Zwolle de ‘Gouden Eeuw’ aan. Dankzij een bloeiende handel en nijverheid werd Zwolle zowel op kerkelijk als op cultureel gebied een stad van betekenis en daarmee een trekpleister voor handelaren, pelgrims en studenten.
Op politiek terrein behoorde Zwolle in de 18e eeuw tot de allerbelangrijkste steden in Nederland.
In Zwolle namelijk ontstond de beweging van de Patriotten, een democratische beweging die zich richtte tegen de bevoorrechte regenten, die werden aangesteld door de stadhouder. Dus waren de Patriotten ook tegen de Oranjes en tegen de Prinsgezinden.
Startpunt: NS station Zwolle om 10:45 uur.
Eindpunt: NS station Zwolle om ca. 14:30 uur.
Trein vanuit Zutphen: 10:03 uur, NS intercity richting Zwolle, aankomst Zwolle 10:41 uur.
Trein vanuit Apeldoorn: 10:01 uur, NS intercity richting Enschede, aankomst Deventer 10:12 uur.
Trein vanuit Deventer: 10:16 uur, NS intercity richting Zwolle, aankomst Zwolle 10:41 uur.
Bijdrage: Nivon leden gratis, niet-leden € 2,50.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag voor de wandeling bij Amarens van Wijland, bij voorkeur per mail wijlandv@xs4all.nl of tel 0575 501340

Zaterdag 19 maart 2022 – LAW wandeling: De Hoofdige Boer (20,7 km)
We gaan langs de Berkel en nabij het Twente kanaal gaan we weer terug. Bij de stuw bij Erve Besselink is een mooi overkapte rustplek. Er is horeca onderweg.
Start van de wandeling:
 09:40 station Zutphen (kunnen eerder starten als er geen mensen uit Apeldoorn meegaan). Verwachte aankomst bij station Zutphen om 16:00u.
Vanuit Deventer: NS sneltrein. 9:15u. is 9:26u. in Zutphen.
Vanuit Apeldoorn: Arriva 9:23u. is om 9:36u. in Zutphen.
Kosten: Voor Nivon leden: gratis; voor niet-leden: € 2,50
In het openbaar vervoer, alsmede op de stations en perrons is een mondkapje verplicht.
Aanmelden: uiterlijk de donderdag vóór de wandeling bij: Annelies Dijksman 06-18977913 of per email: anneliesdijksman@gmail.com

Woensdag 23 maart 2022 – Museumbezoek “De Fundatie” in Zwolle
Blijmarkt 20, 8011 NE Zwolle. 0572 388 188 – https://www.museumdefundatie.nl/
Dit is een groot museum met een eigen collectie.
De internationale collectie van Museum de Fundatie bestaat uit oude, moderne en hedendaagse kunst, kunstnijverheid, niet-westerse kunst en een kleine collectie etnografica.
Er zijn momenteel meerdere tentoonstellingen:
1 Rob Scholte. “Reproductie Verplicht”.
Afbeeldingen uit kunst en reclame, maar ook uit het alledaagse leven, vormen het uitgangspunt voor zijn schilderijen. Hij legt onverwachte verbanden en goochelt met de betekenis. Reproductie in alle vormen kenmerkt zijn kunst en juist deze reproducties zorgen ervoor, dat zijn werk een groot publiek bereikt. “Het meest gereproduceerde kunstwerk is daarom het belangrijkste”, zei hij ooit. Museum de Fundatie laat een omvangrijk overzicht zien van zijn schilderijen.
Raadpleeg vooral internet om meer te lezen over deze kunstenaar die een bewogen leven leeft.
https://www.museumdefundatie.nl/nl/rob-scholte-2/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Scholte
2 Joyce Overheul. “Van wie is de wereld”. Of: “Let’s get political”.
Het werk van Joyce Overheul (Den Bosch, 1989) gaat over ongelijkheid, seksisme, feminisme, machtsverhoudingen en emancipatie.
Geen romantisch l’art pour l’art voor deze activistische kunstenaar.
Wel werkt ze in zachte kleuren, textiel en kralen. Een bewuste keuze: handwerk en textielbewerking zijn eeuwenlang afgedaan als vrouwenhobby, een minderwaardig ambacht binnen de rest van de ‘hoge kunsten’. Het gebruik van textiel, of het handwerken ziet Joyce Overheul dan ook als een daad van verzet tegen de historische ongelijke man-vrouw verhoudingen en de hedendaagse vrouwenhaat.
Nuttige informatie staat op de website van het museum.
https://www.museumdefundatie.nl/nl/joyce-overheul/
Verzamelen: ± 10:50 bij het museum.
Trein vanuit Zutphen: 10:03 uur, aankomst Zwolle 10:41 uur.
Trein vanuit Apeldoorn: 10:01 uur, overstappen in Deventer, aankomst in Zwolle 10:41 uur.
Trein vanuit Deventer: 10:03 uur, aankomst in Zwolle 10$! Uur.
Aanmelden: bij Leo en Lenie, via e-mail: leolenie@gmail.com, of telefonisch: 0570 652521

Nieuwsflits.
Het landelijke Nivon maakt regelmatig een nieuwsflits voor actieve Nivonners. Deze nieuwflitsen geven een goed beeld van wat er speelt binnen het Nivon. Ook jij kunt die nieuwflitsen bekijken via https://kader.nivon.nl/nieuwsflitsen-archief/

Abonneren op de nieuwsflits kan ook via https://us15.list-manage.com/subscribe?u=a3a4bc7c41ae3d7472f7820d6&id=f8fb73fc1f

Meer verenigingsnieuws.
Wil je nog meer verenigingsinformatie volgen dat kan via https://kader.nivon.nl/nivonraad/

X