Leesgroep

De leesgroep groep is gegroeid van 4 naar 6 deelnemers die elke 6 weken een datum prikken om met elkaar van gedachten te wisselen over het door iedereen gelezen boek.
De deelnemers zijn om beurten gastvrouw/gastheer.
Sinds kort zorgt de Openbare bibliotheek Deventer dat er voldoende exemplaren van het gekozen boek beschikbaar zijn.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Aanmelden kan bij Riëtte Senff, email: riette.senff@gmail.com.

X