Museum bezoek

Er is een groep die regelmatig onderling afspraken maakt om een museum te bezoeken.
Iedere deelnemer kan het initiatief nemen en wie mee wil, kan zich daarbij aansluiten.
Wil je hieraan meedoen?

Geef dan je mailadres door aan riette.senff@gmail.com of r.theuns@kpnmail.nl

X