Creatieve initiatieven van Nivonleden

Er is veel creatief talent onder de leden van het Nivon.
In het verleden zijn diverse workshops aangeboden, waaronder pottenbakken, papierwerk en vilten. Soms ontstaat daaruit een werkgroep.

Door de Coronamaatregelen is samenkomen lange tijd niet mogelijk geweest.
Het gevolg hiervan is dat er op dit moment geen handwerkgroepen of andere creatieve groepen meer actief zijn.

Wie iets creatiefs wil organiseren kan een oproep doen in de maandelijkse nieuwsbrief
door te mailen naar nieuwsbrief.stedendriehoek@nivon.nl
of een mail met een idee sturen naar het bestuur via info.stedendriehoek@nivon.nl .

X