Nivon

Stedendriehoek

Nieuws en maandagenda van de Nivonafdeling Stedendriehoek

April 2022

Nieuws

Beste Nivonners,

Terwijl ik dit schrijft schijnt de zon volop.
Straks maar naar buiten om een wandeling te maken.
Nu de beperkingen zijn opgeheven hebben we weer veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, binnen en buiten het Nivon.
Hopelijk kunnen de activiteiten die we als afdeling voor de komende maanden hebben gepland doorgaan.
Wij kijken er in ieder geval naar uit om je bij een van onze activiteiten te ontmoeten!

Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Gea de Groes


Nivon en Oekraïne
De ontwikkelingen in Oekraïne laten niemand onberoerd, ook bestuursleden en vrijwilligers van het Nivon niet. Het Centraal Bestuur is van mening dat het Nivon activiteiten dient te ondernemen om hulp en onderdak te bieden aan mensen die de oorlog ontvluchten. In principe wil het Nivon op dit gebied doen wat echt nodig is.
Wat we kunnen ondernemen ligt op twee gebieden:

 1. Deelnemen aan en stimuleren van deelname aan demonstraties, samen met andere gelijkgezinde organisaties en gericht op het herstel en handhaven van vrede;
 2. Bijdragen aan de opvang van Oekraïense ontheemden door leden/vrijwilligers in Nivon/NVH accommodaties (huizen en kampeerterreinen) en met alle noodzakelijke ondersteuning.

We kiezen in deze oorlog partij voor vrede en voor de slachtoffers. We willen onze accommodaties niet uit handen geven en houden dus te allen tijde zelf de regie.
Om dit geheel te coördineren heeft het Centraal Bestuur een “Oekraïne Regie Team” (ORT) ingesteld onder leiding van het CB-lid Ted van den Bergh.
Hij is te bereiken onder oekraine@nivon.nl of stuur een appje als je wil bellen (tel 06 22 38 61 50).
De coördinatie van alle Nivon activiteiten gaat via dit Team lopen zodat we elkaar kunnen ondersteunen en onderling kunnen afstemmen.
Suggesties en vragen graag naar dit ORT.


Natuurvriendenhuis “de Bosbeek” heeft vacature
Op verzoek van de Hans Alink, secretaris van natuurvriendenhuis De Bosbeek, maken we u attent op de vacature van voorzitter van natuurvriendenhuis De Bosbeek.
Informatie over deze vacature: secr.bosbeek@nivon.nl


Excursie naar expositie Samen Wonen
Locatie: in het Rondeel te Deventer
Datum: 6 mei om 14.00 uur, Assenstraat 14, Deventer.
De laatste jaren groeit de belangstelling voor gemeenschappelijke woonvormen. Initiatieven die gemeenschappelijk én extra duurzaam zijn ontwikkeld, staan daarom centraal in de tentoonstelling Samen Wonen. De tentoonstelling in Architectuurcentrum Rondeel vertoont acht projecten die door de jaren heen op initiatief van bewoners zijn gerealiseerd. Van strobouw tot aardehuizen, vaak ecologisch gebouwd:

 • Centraal Wonen (Deventer) | 1990
 • ‘t Zandgoed (Deventer) | 2000
 • Kwarteel (Eva Lanxmeer, Culemborg) | 2003
 • Vrijburcht (IJburg, Amsterdam) | 2007
 • Aardehuis (Olst) | 2015
 • Iewan Strowijk (Nijmegen) | 2015
 • Vriendenerf (Olst) | 2017
 • BWWB Boschveld (Den Bosch) | 2018

Bereikbaarheid: Vanaf station Deventer is het 10 minuten lopen.
Voor wie met de auto komt: Parkeren op de Worp (westzijde van de IJssel), met het pontje oversteken, en dan 5 minuten lopen.
Opgave voor deze excursie bij: Adri van den Dries, a3vddries@gmail.com. 06-41161804


Thema bijeenkomst Ziekte van Lyme
Al eerder aangekondigd; we organiseren een themabijeenkomst over teken en de ziekte van Lyme.
Datum: Zaterdag 14 mei 14.:00 uur.
Locatie: Over de plaats meer in de volgende nieuwsbrief.
Tijdens de themabijeenkomst zullen inleidingen worden gegeven door Willem Takken en Rina Reinders.
Willem Takken is emeritus hoogleraar medische en veterinaire entomologie in Wageningen. Hij heeft ruim 35 jaar gewerkt aan de biologie, epidemiologie en bestrijding van verschillende insecten en teken die humane ziekten overbrengen, zoals malaria muggen, tsetse vliegen, gele koorts muggen (in de tropen) en teken (in Nederland).
De laatste 15 jaar heeft hij vooral onderzocht hoe het kon dat de ziekte van Lyme in Nederland als maar toegenomen is, tot ruim 100.000 nieuwe infecties per jaar.
Sinds zijn pensionering in 2019 zet hij zich in voor versterking van de natuur en voor de omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw in Overijssel.
Rina Reinders:
35 Jaar geleden kreeg ik een tekenbeet. In de tijd daarna kreeg ik diverse onbegrepen klachten.
De ziekte van Lyme was overigens toen nog totaal onbekend, ook bij de artsen.
Ik zocht in het alternatieve circuit naar verbetering van mijn klachten. Zo kwam ik er uiteindelijk achter dat ik de ziekte van Lyme had.
Ik begon uit te zoeken wat dat inhield, middels boeken, lezingen, contact met een groepje Lyme-
genoten die ook weer contacten hadden, en zo weet ik inmiddels heel veel van Lyme.
Dat wil ik graag delen, vooral met mensen die graag in de natuur vertoeven.


Kort verslag Museumbezoek 23 maart – De Fundatie in Zwolle.
Vandaag met 5 Nivonners weer mooie dingen gezien…

AGENDA

Zaterdag 2 april 2022 – MAW Wandeling: Rondwandeling van de Leesterheide door het Ugchelse Bos en langs de Hoog Buurlose heide, met fraaie vergezichten terug naar de Leesterheide.(12 km)
Startpunt: Bospaviljoen/informatiecentrum Het Leesten van Staatbosbeheer. Start wandeling  om 11.15 uur vanaf de brasserie bij Het Leesten. (horeca open vanaf 10 uur)
Parkeren. Transferium Het Leesten  Hoenderloseweg  191,Ugchelen.
Trein vanuit Deventer : Intercity V 10:02 uur, Aankomst Apeldoorn 10:13 uur
Trein vanuit Zutphen : Sneltrein V 9:54 uur, Aankomst Apeldoorn 10:07 uur
In Apeldoorn bus 108 richting Ede, vertrek 10:19uur. Uitstappen bushalte Het Leesten, 10:31 uur.
Weg oversteken dan fietspad naar rechts naar transferium/brasserie( 5 min.lopen).
Bijdrage: Nivon leden gratis. Voor niet-leden € 2,50.
Aanmelden : uiterlijk donderdag voor de wandeling bij Joke Langenkamp.
Bij voorkeur per mail jlangenkamp@upcmail.nl of tel.0558431113 / 0610649378.


Zondag 10 april 2022 – Stadswandeling: Historisch Doesburg ca. 2 uur
Vermoedelijk ontstond de voormalige Hanzestad Doesburg op de plaats waar ten tijde van de Romeinen een burcht was gelegen. Onwaarschijnlijk is dit zeker niet, want hier komen Oude en Nieuwe (of Gelderse) IJssel bij elkaar. Een buitengewoon strategisch punt dus.
Volgens bepaalde bronnen kwam die IJssel er niet vanzelf, maar werd ze gegraven op last van de Romeinse keizer Nero Claudius Drusus, zo’n 12 jaar v. Chr.
De vroegere naam van het stadje, Drusiburgum, zou dit kunnen staven.
Hoe het ook zij, dat Doesburg stadsrechten kreeg in 1237 staat vast, evenals het feit dat Menno van Coehoorn in het begin van de 17de eeuw vestingwerken deed uitvoeren – een indrukwekkend geheel van aarden wallen en grachten – die in 1949 deels gerestaureerd werden.
Startpunt: Doesburg bushalte Koepoortwal om 11:00 uur Eindpunt: Doesburg Koepoortwal om ca. 14:00 uur. Er is vlakbij een gratis parkeerterrein (de Bleek)
Trein vanuit Deventer: 10:15 NS intercity richting Roosendaal, aankomst Dieren 10:37
Trein vanuit Apeldoorn: 10:06 Arriva richting Zutphen, aankomst Zutphen 10:25
Trein vanuit Zutphen: 10:28 NS intercity richting Roosendaal, aankomst Dieren 10:37
In Dieren, stationsplein 10:48 Breng bus lijn 26 richting Arnhem, uitstaphalte Koepoortwal Doesburg aankomst 10:55
Bijdrage: Nivon leden gratis, niet-leden € 2,50
Aanmelden: uiterlijk vrijdag voor de wandeling bij Amarens van Wijland, bij voorkeur per mail wijlandv@xs4all.nl of tel 0575 501340


Zaterdag 16 april 2022 – LAW wandeling: Rondje Vaassen (18 km)
We wandelen over struinpaden door het sprengengebied en eindigen bij Kasteel Cannenburch.
Start van de wandeling: 9:45 uur bij bushalte Vaassen centrum. Verwachte aankomst in Vaassen: 15:15u
Verzamelen op station Deventer: 8:45 uur.
Vertrek vanuit Deventer: 09:02u.
Vanuit Zutphen: 08:54.
In Apeldoorn vertrekken we gezamenlijk om: 09:20u.
Kosten: voor NIVON leden gratis, voor niet-leden € 2,50
Aanmelden: uiterlijk de donderdag vóór de wandeling bij Dick Bouwmeester 06 81612424 of via dickbouwmeester@me.com


Vrijdag 22 april 2022 – Papier scheppen
Riëtte Senff, papierkunstenares, zal op 22 april om 14.00 uur het een en ander komen vertellen over haar werk.
De bedoeling is dat zij, na een korte inleiding, ook zal laten zien hoe je papier schept.
Riëtte gebruikt namelijk voor haar twee- en driedimensionale objecten vaak ook haar eigen geschept papier en misschien zijn er wel wat aanwezigen die het leuk vinden om ook eens een paar blaadjes te scheppen.
Die kennis is nooit weg in een tijd van papierschaarste, zoals nu.
Daarnaast zal zij ook wat van haar werk meenemen, zodat men kan zien, wat je kunt bereiken met dit eigenlijk verhoudingsgewijs goedkope materiaal.
Locatie: Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen
Datum en tijd: Vrijdag 22 april 14.00 uur.
Opgave bij: Adri van den Dries, a3vddries@gmail.com, 06 4116 1804


Zaterdag 30 april – Museumbezoek: Museum Staal te Almen.
(“Staal” komt van Starink en Almen).
Museum Staal, Dorpsstraat 39, 7218AC Almen.
https://www.museumstaal.nl
Daar is een tentoonstelling met werk van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994).
Het verhaal over het leven en werk van deze schilder wordt verteld in 5 verschillende delen die elkaar aanvullen en versterken. Dat levert een compleet beeld van haar. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Bieruma_Oosting
De tentoonstelling is verdeeld over meerdere musea: Henriëtte Polak: overzichtstentoonstelling; museum Maassluis: over haar reizen; museum Belvedère (Heerenveen) over haar tijd in Friesland en Parijs; en Nobilis te Fochteloo: over vrienden en tijdgenoten.
En in Almen dus: leven en werk: veel werk uit particuliere verzamelingen.
In Almen staat het buitenhuis van de schilder: Het Elger. Daar heeft zij de laatste 40 jaar van haar leven gewoond en gewerkt. Zij nam een bijzondere plaats in het dorpsleven in.
Haar schilderijen kregen dichtregels van Starink als titel.
Jeanne Bieruma Oosting was een markante persoonlijkheid: zeer bewust niet getrouwd omdat dit haar het werken onmogelijk zou maken. In het milieu waarin zij opgegroeide, “hoorden” vrouwen geen beroep uit te oefenen. Zij heeft zich daar niet bij neergelegd….. .
Altijd hard gewerkt (wilde geen tijd verliezen) en inhoudelijk niet zoetsappig. (Critici spraken over “onvrouwelijke werken”).
Kortom: zeker de moeite waard om naar Almen te gaan!
Jolanda Withuis heeft recent over de schilder een biografie geschreven: “Geen tijd verliezen”.
Openbaar vervoer:
Vanuit Deventer: 11:15 (11:26 aankomst Zutphen)
Vanuit Apeldoorn: 11:06 (11:25 aankomst Zutphen)
In Zutphen: 11:32: Arrivabus 58 richting Borculo: aankomst 11:46. (Paar minuten lopen).
Aanmelden bij: leolenie@gmail.com of tel: 0570 652521


Overige NIVON activiteiten:

Seniorenweken 60+, Natuurvriendenhuis Koos Vorrink, Koudelaan 16, Lage Vuursche.
In het mooie natuurgebied van de Utrechtse Heuvelrug biedt ons natuurvriendenhuis op de Lage Vuursche zowel in juli als augustus een algeheel verzorgde week aan. Het identieke weekprogramma bestaat uit diverse middag- en avondprogramma’s in en rond het Koos Vorrinkhuis inclusief twee georganiseerde bustochten.
Alle maaltijden, consumpties en activiteiten zijn volledig inbegrepen.
De seniorenweken zijn uitsluitend geschikt voor mensen die zelfredzaam zijn.
Iedere deelnemer wordt ingedeeld in een tweepersoonskamer. Eventuele voorkeur voor een kamergenoot kan bij aanmelding worden opgegeven.
De geldende annuleringsvoorwaarden van het Nivon zijn van toepassing.

 • Week 1: van zaterdag 9 tot zaterdag 16 juli 2022
 • Week 2: van zaterdag 6 tot zaterdag 13 augustus 2022

Prijs: € 375,00 p.p. (niet lid € 425,00 p.p.)
Info: Annie de Vries, mail: adevrieskaptein@live.nl, tel.: 0321-311925
of Ton Bakker mail: bakkat@live.nl


Nieuwsflits.
Het landelijke Nivon maakt regelmatig een nieuwsflits voor actieve Nivonners. Deze nieuwflitsen geven een goed beeld van wat er speelt binnen het Nivon. U kunt die nieuwflitsen bekijken via deze link. Abonneren op de nieuwsflits kan via deze link

Toorts.
4x Per jaar verschijnt het Nivonblad Toorts. Dit blad is ook digitaal te lezen via de website van het landelijk Nivon via Toorts Let op! In verband met het beperkt aantal keren dat het blad verschijnt, kan het zijn dat informatie niet meer klopt. Neem altijd contact op met de contactpersoon die vermeld is voor de meest actuele informatie.

Meer verenigingsnieuws.
Wilt u nog meer verenigingsinformatie volgen dat kan via https://kader.nivon.nl/nivonraad/

X