Nivon

Stedendriehoek

Nieuws en maandagenda van de Nivonafdeling Stedendriehoek

April 2023

Nieuws

Inleiding

Beste mensen,

Laatst had ik het met de andere leden van het bestuur over natuurherstel. Daar heb ik in juni 2021 een mooi voorbeeld van gezien. Ik deed mee aan een excursie in het Wissels veld, vlakbij Epe.
Ruim 20 jaar geleden heeft Gelders Landschap daar weidegrond in bezit gekregen. De bemeste grond is afgegraven en afgevoerd, er zijn beekjes gegraven en uiteindelijk ontstond een veengebied met een grote soortenrijkdom van planten en dieren.

Echt mooi om te zien hoe een gebied kan veranderen met de juiste ingrepen. De excursie waar ik aan meedeed was gericht op planten, vandaar dat je daar alleen foto’s van aantreft.
Op de site https://www.glk.nl/ vind je meer informatie over locatie, excursies en dergelijke.

Hartelijke groet,

ook namens de andere bestuursleden,

Gea de Groes


Verslag Museumbezoek: Drents Museum – Assen
Zaterdag 28 januari 2023 – “Sterven in Schoonheid”

We waren met 8 personen. Het museum ligt op prettige loopafstand van het station.
De voorwerpen die geëxposeerd werden zijn opgegraven in Pompeï en Herculaneum.
Het leven in deze plaatsen stopte abrupt door een grote vulkaanuitbarsting. Veel mensen lieten het leven en veel huizen met inboedel werden bedolven en zo bewaard gedurende vele eeuwen.
Voor de liefhebbers: https://www.geschiedenisbeleven.nl/pompei-het-verslag-van-een-ramp/
Zo kunnen we nu een beeld vormen van hoe het leven toen op die plaats was.
Er was ook een lezing in de voormalige Statenzaal van wat eerder het Provinciehuis was, maar nu bij het museum hoort.
Bonus: er was ook nog een expositie over Neo Rauch.

Het was een plezierige dag!

Leo en Lenie.Verslag Museumbezoek “Paleis Het Loo” – Apeldoorn.
Zaterdag 25 februari 2023.
Dit bezoek werd georganiseerd op verzoek van een NIVON lid.
We waren met 9 mensen.
Het museum ligt niet in de buurt van het station: na de trein nog met een bus en een stuk lopen.
Nadruk lag niet op kunst, maar op de historie van het koninklijk huis.
Overigens is er wel veel kunst aanwezig.
Het paleis, de stallen, het koetshuis en de tuinen zijn bekeken.
In het paleis zijn er meerdere routes uitgezet:
Route “Oost”: William and Mary”: de eerste bewoners in de zeventiende eeuw.
Route “West”: “Thuis bij de Oranjes”: over het leven van Wilhelmina en Hendrik.
Voor ons als gewone NIVON-leden was het een inkijkje in een aparte wereld!

Lenie; museumgroep.


X