Nivon

Stedendriehoek

Nieuws en maandagenda van de Nivonafdeling Stedendriehoek

December 2022

Nieuws

Beste Nivonners,
Het einde van het jaar nadert, maar het najaarsweer zet nog niet echt door. Op bijgaande foto van 7 november 2022 ziet u een seringstruik, die aan een tweede bloei is begonnen. Klimaatverandering toont zich in vele gedaanten, en dat is best wel zorgwekkend. De weinige voordelen die het warme najaarsweer met zich brengt zijn prachtig wandelweer en beperkte stookkosten. We zijn benieuwd hoe lang dat nog duurt. Het bestuur wenst u een aangenaam najaar.

Namens het bestuur van de Stedendriehoek
Adri van den Dries


Jubileum Inger Wensveen
Op 28 oktober zijn Adri en ik op bezoek geweest bij Inger. Nog voor haar jubileum.
Een beetje laat, maar goed.
We hebben een kleine twee uur een genoeglijk gesprek gehad met Inger. Vooral over haar ruim 60 jarige carrière binnen het Nivon. Ze heeft zich in die jaren op vele fronten verdienstelijk gemaakt voor het Nivon.
Veel reizen georganiseerd. Wintersportvakanties, wandelvakanties, trefkampen. Wandeltochten georganiseerd.
Ook huis- en terreinwacht geweest in een aantal natuurvriendenhuizen en campings. Pinksterkampen.
Het Nivon heeft Inger ook veel opgeleverd. Het heeft haar voor een groot deel gevormd.
Inger liet ons ook nog veel Nivon relikwieën zien. Uit binnen- en buitenland.
Zie ook bijgaande foto. En dat is maar een deel…
We hebben haar ook een klein presentje overhandigd.
Nee, geen Nivonspeldje voor het 60-jarig jubileum. Maar daar had ze natuurlijk al zelf voor gezorgd. Ze gaf aan dat we daar ook andere jubilarissen mee kunnen verblijden.
Het huidige bestuur heeft dat tot nu toe niet gedaan. Jubilarissen die alsnog een speldje willen ontvangen kunnen dit melden via info.stedendriehoek@nivon.nl

Koos Vriezen


Verslag Museumbezoek Rijksmuseum Twenthe, Enschede op zaterdag 29 oktober 2022.
“Marinetti en het Futurisme”.
We waren met 6 personen. Het museum ligt op prettige loopafstand van het station.
De tentoonstelling:
“Op 20 februari 1909 luidt de Italiaanse dichter Filippo Tommaso Marinetti met zijn futuristisch manifest in de Franse krant Le Figaro een nieuw artistiek tijdperk in. In het manifest bezingt hij de snelheid, de toekomst, agressiviteit en activisme, en wijst hij het verleden resoluut af.”
De beelden die we zagen, en gedicht dat we hoorden, voldeden helemaal aan dat: “snelheid, de toekomst, agressiviteit en activisme”. Geen scheiding dus tussen kunst en politiek.
We konden gebruik maken van een rondleiding. Deze was erg verhelderend. De politieke stroming van die tijd die hierbij aansloot was het fascisme van Mussolini.Als tegenhanger van het technische en snelle en de verheerlijking van oorlog was er ook een andere tentoonstelling van: Atte Jongstra: Homo Symbioticus.
Daarin geeft de kunstenaar een ander toekomstbeeld: niet zwart, maar groen: samenwerking tussen mensen én de natuur.


Er was nóg een tentoonstelling in het museum; mét rondleiding over het werk van Carlijn Kingma: “Het waterwerk van ons geld”. Een visuele weergave van de inrichting van ons financiële systeem. Die indeling; het functioneren ervan heeft grote invloed op de verdeling van rijkdom (en dus ook armoe) en de manier waarop we met elkaar samenleven. Op internet is een toelichting te vinden op het kunstwerk en voor de liefhebbers is er een poster te koop. https://www.ftm.nl/artikelen/kaart-ontrafeling-geldstelsel
Carlijn is kunstenaar en cartograaf. En heeft veel onderzoek gedaan naar ons geldstelsel samen met Follow the Money.


Museumbezoek december
Van Leo en Lenie ontvingen we het bericht dat het hen niet gaat lukken om in december een museumbezoek te organiseren. Met alle feestdagen en de andere Nivon activiteiten wordt het allemaal te vol en te krap in de tijd.
Als tip gaven zij mee dat in december het Eicas museum in Deventer net geopend is.
Voor de liefhebbers is dat wellicht een aanrader. https://www.eicas.nl/openingstentoonstelling


AGENDA

Zaterdag 3 december 2022 – MAW wandeling: Langs Sion en Frieswijk rondwandeling 11 km.
Statige lanen, herenhuizen midden in het bos, grachten en geen intensieve landbouw.
Frieswijk was vroeger een landgoed, Sion een abdij en je ziet dat nog aan alles.
Startpunt: Bushalte Abdij Sion Raalterweg om 10:00 uur.
Eindpunt: Bushalte Abdij Sion om ca. 14:30 uur.
Vertrek trein Apeldoorn richting Deventer: Sprinter 9:20 uur, A. Deventer 9:34 uur.
Vertrek trein Zutphen richting Deventer: 9:33 uur, A. Deventer 9:45 uur.
Vertrek Deventer bus 165 richting Raalte: 9:53 uur, A bushalte Abdij Sion 10:03 uur.
Bijdrage: leden gratis, niet-leden € 2,50.
Aanmelden: uiterlijk donderdag voor de wandeling bij Amarens van Wijland.
Bij voorkeur per mail: wijlandv@xs4all.nl of telefonisch via: 0575 501340 of 0623094519


Zaterdag 10 december – Themabijeenkomst over teken en de ziekte van Lyme.
Locatie: De Fermerie, Muggenplein 9, 7411 NW Deventer.
Aanvang: 14.00 uur.
We hebben een nieuwe datum voor de themabijeenkomst.
Als u van plan bent te komen en zich nog niet heeft aangemeld, verzoeken we u dit alsnog te doen. Dat kan door een mailtje te sturen aan info.stedendriehoek@nivon.nl
Teken kunnen een nare ziekte op ons overdragen, de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme heeft heel vervelende consequenties.
Er worden inleidingen gehouden door Willem Takken en Rina Reinders.
Willem Takken is emeritus hoogleraar medische en veterinaire entomologie in Wageningen. Hij heeft ruim 35 jaar gewerkt aan de biologie, epidemiologie en bestrijding van verschillende insecten en teken die humane ziekten overbrengen, zoals malaria muggen, tsetse vliegen, gele koorts muggen (in de tropen) en teken (in Nederland).
De laatste 15 jaar heeft hij vooral onderzocht hoe het kon dat de ziekte van Lyme in Nederland als maar toegenomen is, tot ruim 100.000 nieuwe infecties per jaar.
Sinds zijn pensionering in 2019 zet hij zich in voor versterking van de natuur en voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw in Overijssel.
Rina Reinders:
35 jaar geleden kreeg ik een tekenbeet. In de tijd daarna kreeg ik diverse onbegrepen klachten. De ziekte van Lyme was overigens toen nog totaal onbekend, ook bij de artsen.
Ik zocht in het alternatieve circuit naar verbetering van mijn klachten. Zo kwam ik er uiteindelijk achter dat ik de ziekte van Lyme had.
Ik begon uit te zoeken wat dat inhield, middels boeken, lezingen, contact met een groepje Lyme-genoten die ook weer contacten hadden, en zo weet ik inmiddels heel veel van Lyme. Dat wil ik graag delen, vooral met mensen die graag in de natuur vertoeven.
Voor deze bijeenkomst geldt vervoer zelf regelen. Als vervoer voor u een probleem is, kan er wel wat geregeld worden. Wensen graag aangeven bij de aanmelding.
Kosten: Voor Nivonleden gratis, niet-leden € 2,50
Aanmelden: in verband met de catering graag zo snel mogelijk aanmelden bij Koos Vriezen.
koosvriezen@protonmail.com of 0644112171


Zaterdag 17 december 2022 – LAW wandeling: Laorns Enkenpad (18km)
Klompenpad: we ontdekken Laren en lopen via akkers en weilanden, over en langs eeuwenoude enken en over oude en nieuwe landgoederen.
Start van de wandeling: 10:16 uur: Grand Café Bistro-rant ’t Langenbaergh, Deventerweg 1 in Laren. Verwachte tijd bij aankomst: 15:46
Openbaar vervoer: Bushalte Dorpsstraat Laren.
Kosten: Voor Nivonleden: Gratis; voor niet-leden: € 2,50.
(ovb) Verzamelen om 09:00 u op het station in Deventer. Vertrek: 09:15 u.
Vertrek Apeldoorn: 09:23 u. De Deventernaren en Apeldoorners stappen uit in Zutphen.
Vanuit Zutphen busstation: 09:45 bus 450, Laren, via Gorssel.
Aanmelden: uiterlijk de donderdag van de wandeling bij: Dick Bouwmeester 06 81612424 of via dickbouwmeester@me.com


Save the date!
Zaterdag 14 januari 2023 in de middag zal Otto Huizinga een lezing verzorgen met als titel
“De ontdekking van de IJstijd cycli en hoe de mens deze verstoort”.
Hoe zijn we op het idee gekomen dat er ijstijden, d.w.z. een natuurlijke cyclische verandering van het klimaat, heeft plaats gevonden en wanneer is de mens begonnen deze natuurlijk cycli te onderbreken. (Spoiler: 7000 jaar geleden.)
William Ruddiman ( Amerikaans paleoklimatoloog) zegt het zo: voordat we steden gingen bouwen, voordat we het schrijven hadden uitgevonden, en voordat we de grote religies hadden ontwikkeld, waren we al bezig het klimaat te beïnvloeden. We deden aan landbouw.
De plaats van de samenkomst is nog niet bekend. Dat kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.


Zaterdag 28 januari 2023 – Museumbezoek: Drents Museum
Drents Museum, Brink 1 9401HS Assen. 0592-377773
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen
Tentoonstelling: “Sterven in Schoonheid”.
In het jaar 79 na Chr. werden de Italiaanse havensteden Pompeï en Herculaneum bedolven door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Ze werden hierdoor de best bewaarde steden uit de Romeinse tijd.
Te zien zijn persoonlijke voorwerpen zoals servies en sieraden, maar ook de beelden, fresco’s, mozaïeken en fonteinen waarmee zowel rijk als arm hun huizen en tuinen decoreerden.
Ook is er in de expositie aandacht voor de rol van kunst in de openbare ruimte.
Schoonheid speelde bij de Romeinen een grote rol in de identiteitsvorming.
Ze lieten zich in een geïdealiseerde vorm afbeelden op fresco’s, met modieuze kleding aan, in een chique omgeving.
Het museum heeft een traditie in het realiseren van indrukwekkende tentoonstellingen.
Wij nemen graag de moeite om naar Assen te reizen!
Trein:
Apeldoorn: V 10:02 uur, AK Deventer: 10:12 uur. Overstappen!
Zutphen: V 10:03 uur, AK Deventer: 10:15 uur. Niet overstappen! (blijf in de trein).
Deventer: V 10:16 uur. AK Assen: 11:25 uur. Museum is op loopafstand.
Aanmelden bij: Leo en Lenie, e-mail: leolenie@gmail.com, telefoon: 0570 652521 / of
06 40623997 / 06 36228794.


Andere Nivon-activiteiten

Brabantweekend 9-11 december 2022
In december organiseren we weer een Brabantweekend voor Nivonleden van afdeling Brabant in natuurvriendenhuis Morgenrood.
Maar we vinden het ook leuk als er andere Nivonleden komen.
Het weekend kost voor Nivonleden buiten Brabant € 50,- voor volwassenen en € 20,- voor kinderen. Leden van afdeling Brabant krijgen korting en betalen € 35,- voor volwassenen en € 12,50 voor kinderen. Hiervoor krijg je een volledig verzorgd weekend inclusief eten en activiteiten.
Het weekend begint op vrijdag 9 december en je bent welkom vanaf 16:00 uur. Het eindigt zondag 11 december na de lunch.
Er is een programma voor volwassenen en kinderen, zodat de ouders en grootouders ook zelf aan de geplande activiteiten kunnen deelnemen. Er is natuurlijk ook genoeg tijd om zelf vrij in te vullen.
Wat gaan we doen: koekjesbakken, kampvuur, sjoelcompetitie, een workshop, wandelen door de bossen van Oisterwijk, klimmen bij de Reuselhoeve, een verassing excursie in Oisterwijk.

Heb je interesse voor dit weekend geef je dan op bij Martine Relou, martinerelou@ziggo.nl
Meer informatie bij Marianne Huisman vz.brabant@nivon.nl


Nieuwsflits.

Het landelijke Nivon maakt regelmatig een nieuwsflits voor actieve Nivonners.
Deze nieuwflitsen geven een goed beeld van wat er speelt binnen het Nivon.
U kunt die nieuwflitsen bekijken via deze link.
Abonneren op de nieuwsflits kan via deze link.


Toorts.

4x Per jaar verschijnt het Nivonblad Toorts. Dit blad is ook digitaal te lezen via de website van het landelijk Nivon via Toorts.
Let op! In verband met het beperkt aantal keren dat het blad verschijnt, kan het zijn dat informatie niet meer klopt. Neem altijd contact op met de contactpersoon die vermeld is voor de meest actuele informatie.


Meer verenigingsnieuws.

Wilt u nog meer verenigingsinformatie volgen dat kan via https://kader.nivon.nl/nivonraad/


X