Nivon

Stedendriehoek

Nieuws en maandagenda van de Nivonafdeling Stedendriehoek

Mei 2020

Nieuws

Als voorbereiding op de geplande en geannuleerde jaarvergadering op 5 april 2020 waren er al wel een aantal documenten ontwikkeld.

Het bestuur wil u de informatie in die documenten niet onthouden.

Het eerste document hebben wij hieronder opgenomen.
Het tweede document betreft het inhoudelijk jaarverslag over 2019.
Dit ontvangt u als tweede PDF bijlage bij deze nieuwsbrief.
De betreffende stukken zullen in de komende dagen op de website van onze afdeling geplaatst worden.

Een blik vooruit op de activiteiten in het lopende jaar

Activiteiten in 2020
De activiteiten georganiseerd door afdelingsleden gaan op dezelfde voet verder.
De verschillende organisatoren denken een gelijk aantal deelnemers te zullen ontvangen.

In januari heeft de museumgroep een herstart gemaakt met het bezoeken van het
Museum De Fundatie, Zwolle en vervolgens het Lalique Museum, Doesburg.

Organisatie in 2020
Voor de jaarvergadering op 5 april 2020 keren wij terug op bekend terrein, nl. De Deel op
Het Hallse Hull.
De vergadering is ook dit jaar gecombineerd met de seizoensopening waarbij voor de invulling een afdelingslid gevraagd is om een inhoudelijke bijdrage.

Het bestuur wil het voortrekkersuitje in het najaar een andere invulling geven en is van plan om rond half december het stamppottenbuffet, te organiseren.

Ook staat het in de planning om de jubilarissen weer een attentie te sturen.

Als gevolg van overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, is de jaarvergadering annex seizoensopening op 5 april afgelast.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal bekeken worden wanneer en hoe deze bijeenkomst ingehaald wordt.

Situatie afdeling in 2020
Begin 2021, tijdens de jaarvergadering over 2020, zal Juul Simon Thomas haar functie als penningmeester neerleggen.
Natuurlijk zal er geworven worden voor aanvulling van het bestuur.
Gezien de ervaring met het vinden van een voorzitter zal dat niet gemakkelijk zijn.

Als afdeling zullen wij dit jaar moeten bespreken hoe het verder gaat met de afdeling wanneer zich geen nieuw bestuur meldt.

Op de website van het Landelijk NIVON vindt u de laatste FLITS Nieuwsbrief van het NIVON met daarin informatie over de effecten van de Corona maatregelen op de activiteiten van het NIVON.

Wilt u zelf de FLITS in uw mailbox ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden.

AGENDA

Zolang de maatregelen in verband met Corona van kracht zijn, zullen er geen evenementen gepubliceerd worden in onze agenda.

X
X